نویسنده = اطاعت، جواد
تعداد مقالات: 3
1. تبیین الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

حمیدرضا بیات؛ عباس احمدی؛ یاشار ذکی؛ جواد اطاعت


3. تقسیمات کشوری و توسعه پایدار مطالعه موردی: ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 57-74

جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی