نویسنده = فرجام، رسول
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرایند جهانی شدن بر ساختار شبکه شهری جهان

دوره 7، شماره 22، تابستان 1390، صفحه 105-145

مجتبی رفیعیان؛ رسول فرجام