نویسنده = خوجم‌لی، عبدالوهاب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 21، بهار 1390، صفحه 14-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ عبدالوهاب خوجم‌لی