نویسنده = رستمی، قهرمان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ژئوپلیتیکی کلانشهرهای جهانی، تأملی بر تفاوت‌یابی مفهومی شهر جهانی و جهان شهر

دوره 7، شماره 21، بهار 1390، صفحه 41-69

سید موسی پورموسوی؛ مرتضی قورچی؛ قهرمان رستمی