نویسنده = واعظی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. آینده آسیا: به سوی همکاری و وابستگی متقابل

دوره 6، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 108-123

محمود واعظی


2. تغییرات ژئوپلیتیکی و بحرانهای قفقاز

دوره 3، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 56-79

محمود واعظی