نویسنده = کسرایی، محمدسالار
تعداد مقالات: 1
1. عناصر ژئوپلیتیکی مشروعیت سیاسی در کتیبه بیستون

دوره 6، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 154-166

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمدسالار کسرایی