نویسنده = میرحیدر، درّه
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم مقیاس جغرافیایی و اهمیت آن در جغرافیای سیاسی پست مدرن

دوره 6، شماره 17، بهار 1389، صفحه 5-36

درّه میرحیدر؛ یاشار ذکی