نویسنده = دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال
تعداد مقالات: 1
1. سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

دوره 6، شماره 17، بهار 1389، صفحه 208-239

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی