نویسنده = ولی‌قلی‌زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران برای کشورهای CIS

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 21-56

علی ولی‌قلی‌زاده؛ یاشار ذکی