نویسنده = رهنما قره‌خانبگلو، جهانبخش
تعداد مقالات: 1
1. سازماندهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 75-101

سید موسی پورموسوی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ جهانبخش رهنما قره‌خانبگلو