نویسنده = اعتبار، علی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه قدرت نظامی در تثبیت هژمونی آمریکا(پس از پایان جنگ سرد)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 137-162

محمد جعفر آجورلو؛ علی اعتبار