نویسنده = عبداللهی، عبدالله
تعداد مقالات: 2
2. نقدی بر گفتمان جهانی ‏شدن و تبیین گفتمان بوم ـ جهان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1385، صفحه 74-105

جعفر جوان؛ عبدالله عبداللهی