نویسنده = پرهیزگار، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. الگوی نظری طراحی راهبرد دفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1386، صفحه 7-39

محمدرضا حافظ‌نیا؛ غلامعلی رشید؛ اکبر پرهیزگار؛ محمدحسین افشردی