نویسنده = امیری، علیدوست
تعداد مقالات: 1
1. روند قلمروسازی کشورهای ساحلی در بستر خلیج فارس

دوره 3، شماره 7، بهار 1386، صفحه 1-21

دُره میرحیدر؛ عمران راستی؛ علیدوست امیری؛ رضاعلی التیامی‌نیا؛ ناصر سلطانی