نویسنده = ابراهیمبای سلامی، غلام‌حیدر
تعداد مقالات: 1