نویسنده = سیمبر، رضا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نگرشهای متفاوت دربارة حملات تروریستی علیه غرب

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 96-120

رضا سیمبر