نویسنده = احمدی نوحدانی، سیروس
تعداد مقالات: 2
1. نگاه ژئوپلیتیکی جغرافیدانان و اندیشمندان فرانسوی به ایران

دوره 15، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 221-270

سیروس احمدی نوحدانی


2. پیامدهای سیاسی- امنیتی خشک شدن دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 95-127

سیروس احمدی نوحدانی؛ محمد اکبر زاده