نویسنده = قره‌بیگی، مصیب
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مرزهای بین المللی ایران از دیدگاه استفان جونز

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 308-334

مصیب قره‌بیگی؛ سجاد پورعلی اُتی کندی