نویسنده = قربانی نژاد، ریباز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل زمینه‌ساز تفرق‌ و چندپارچگی در مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

خدر فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد