نویسنده = محمدی، احد
تعداد مقالات: 3
1. روش شناسی علمی در جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

محمود واثق؛ احد محمدی


3. تأمّلی در موضوع علم جغرافیا

دوره 14، شماره 49، بهار 1397، صفحه 176-221

محمود واثق؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ لطف الله نبوی؛ احد محمدی