نویسنده = احمدی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. تبیین الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

حمیدرضا بیات؛ عباس احمدی؛ یاشار ذکی؛ جواد اطاعت