نویسنده = کبیری رنانی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مساله رودخانه هیرمند: رهیافت نظریه بازی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

الهام نوبهار؛ محبوبه کبیری رنانی