نویسنده = قورچی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها در ظهور و نقش آفرینی شهرهای جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

محمد صادقی؛ حسین ربیعی؛ مرتضی قورچی؛ عطالله عبدی