نویسنده = قوام، عبدلعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحولات اخیر جهان عرب، موازنه قوا و گروه بندی های منطقه ای جدید در خاورمیانه

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 128-142

کیهان برزگر؛ عبدلعلی قوام؛ مهدی ذاکریان؛ سید حافظ موسوی