نویسنده = قره بیگی، مصیب
تعداد مقالات: 1
1. نظریه گریز (تبیین واگرایی در نظامهای سیاسی – اجتماعی)

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 173-189

مصیب قره بیگی؛ محمود واثق