نویسنده = شکوری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قدرت منطقه‌ای ایران معاصر: مقایسه پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفضل شکوری