نویسنده = نصیرپور، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. روابط ایران و هند با چشم انداز آینده

دوره 14، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 165-187

غلامرضا نصیرپور