نویسنده = الهویردی زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش عوامل جغرافیایی و سرزمینی در قدرت دریایی کشورها

دوره 15، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 122-155

رضا الهویردی زاده