نویسنده = الهویردی زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش عوامل جغرافیایی و سرزمینی در قدرت دریایی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

رضا الهویردی زاده