نویسنده = مجتهد زاده، پیروز
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مداخله بازیگران جهانی در بحران ساحل شرقی مدیترانه (نمونه لبنان و فلسطین)

دوره 11، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 205-231

لینه بلاغی؛ پیروز مجتهد زاده؛ عزت اله عزتی