دوره و شماره: دوره 17، شماره 61، بهار 1400، صفحه 1-274 
3. تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه

صفحه 19-56

عطالله عبدی؛ یدالله کریمی پور؛ عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا ساعی


4. متغیرهای منطقه‌ای اثرگذار بر تحولات امنیتی ژاپن: 2012-2019

صفحه 57-83

زینب فرهادی؛ بهاره سازمند؛ مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی


5. روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق

صفحه 84-115

جمال بوداقی؛ محسن خلیلی؛ اکبر حیدری


6. ژئوپلیتیک انرژی و مداخله نظامی روسیه در سوریه

صفحه 116-144

زهرا زمردی انباجی؛ امیر محمد حاجی یوسفی


7. تبیین ژئوپلیتیکی روابط طوایف در حوزه انتخابیه مَمَسَنی

صفحه 145-177

مراد کاویانی راد؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی