دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، تیر 1393 
1. تبیین شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها

صفحه 1-35

محمدحسین افشردی؛ محسن جان‌پرور؛ زهرا احمدی‌پور؛ محمد قصری


2. بررسی پدافند غیرعامل در مدیریت شهری

صفحه 36-69

محمد اخباری؛ محمدعلی احمدی مقدم