دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، پاییز 1392 
1. تحلیل انتقادی نقشه‌های قومیت در ایران

صفحه 1-30

دُرّه میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه‌سادات میراحمدی


8. حفاظت حقوقی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر جنگ دوم خلیج فارس

صفحه 195-222

بیتا آزادبخت؛ سید عباس پورهاشمی؛ صادق زیباکلام؛ داوود هرمیداس باوند