دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 1-215 
1. تبیین نقش دولت محلی در صلح سازی

صفحه 1-30

مهدی کریمی؛ محمدرضا حافظ نیا


2. تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین

صفحه 31-62

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ احمد سلطانی نژاد؛ محسن اسلامی


4. پیامدهای سیاسی- امنیتی خشک شدن دریاچه ارومیه

صفحه 95-127

سیروس احمدی نوحدانی؛ محمد اکبر زاده


5. تحولات اخیر جهان عرب، موازنه قوا و گروه بندی های منطقه ای جدید در خاورمیانه

صفحه 128-142

کیهان برزگر؛ عبدلعلی قوام؛ مهدی ذاکریان؛ سید حافظ موسوی