دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 1-221 
6. نقش دیپلماسی در موافقت‌نامه اقلیمی پاریس

صفحه 148-175

اعظم amini؛ حجت میان آبادی؛ ناصر نداف


7. تأمّلی در موضوع علم جغرافیا

صفحه 176-221

محمود واثق؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ لطف الله نبوی؛ احد محمدی