نویسنده = الهه کولایی
مسئله کردی در روابط ایران و ترکیه

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 1-27

الهه کولایی؛ رحمن حریری؛ بهناز اسدی‌کیا


تأثیر تحولات روابط ارمنستان و ترکیه بر روابط ارمنستان و ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 38-70

الهه کولایی؛ مهناز گودرزی


جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی نوین در شرق آسیا

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 140-159

الهه کولایی؛ بهاره سازمند


تبیین ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

دوره 9، شماره 30، تیر 1392، صفحه 49-81

الهه کولایی؛ امیر ابراهیمی


جمهوری اسلامی ایران و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 75-111

الهه کولایی