نویسنده = محمد اخباری
تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 33-58

محمد اخباری؛ احمد غم‌پرور؛ احمد بزله


بررسی پدافند غیرعامل در مدیریت شهری

دوره 10، شماره 34، تیر 1393، صفحه 36-69

محمد اخباری؛ محمدعلی احمدی مقدم


الگوی همکاری منطقه‌ای در افق سند چشم‌انداز

دوره 7، شماره 24، دی 1390، صفحه 54-77

محمد اخباری؛ محسن چوپانی رستمی؛ ابوذر میار عباسی


فرایند تصمیم‌گیری تقسیم استان خراسان و اثرات سیاسی ـ اجتماعی آن

دوره 1، شماره 2، مهر 1384، صفحه 27-50

محمد اخباری؛ محسن یداللهی