نویسنده = ابراهیم رومینا
آسیب‌شناسی حوزه‌ بندی انتخاباتی در ایران و ارائه الگوی بهینه؛ مورد: مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

مهدی حیدریان؛ زهرا احمدی پور؛ ابراهیم رومینا؛ جواد اطاعت


Explanation of the Effective Factors in Measuring the Air Power of States

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 1-32

10.22034/igq.2023.166167

Aziz Nasirzadeh؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Ebrahim Roumina؛ Hosein Valivand Zamani


نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 19، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 1-32

اباذر بینائیان؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدکاظم سجادپور؛ ابراهیم رومینا


Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 1-25

Mostafa Ghaderi Hajat؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Ebrahim Roumina؛ Hadi Saifi Farzad


تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 1-43

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


استراتژی ژئوپلیتیکی برای حل بحران بیماری های همه گیر

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 1-9

محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا


بازتاب‌های سیاسی مهاجرت‌های بین‌المللی از خاورمیانه به اروپا

دوره 16، شماره 59، مهر 1399، صفحه 29-51

ابراهیم رومینا؛ سیده زهرا علوی شوشتری؛ محمدرضا حافظ نیا


نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا

دوره 15، شماره 56، دی 1398، صفحه 1-24

سعید صادقلو؛ محمد رضا حافظ نیا؛ سید یحیی صفوی؛ ابراهیم رومینا


تأثیر استراتژی آمریکا بر تحولات کردستان عراق ‏ از سال 1971 تا2014‏

دوره 14، شماره 50، شهریور 1397، صفحه 1-20

ابراهیم رومینا؛ محمد طاهر بیدار


Geopolitical regions of Southwest Asia based on civilization variable

دوره 10، شماره 36، دی 1393، صفحه 55-69

ابراهیم رومینا


تبیین نظری قاچاق کالای ورودی و مدیریت آن در کشورها

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 83-105

ابراهیم رومینا


مدیریت سیاسی فضا در سیستم‌های بسیط متمرکز

دوره 9، شماره 29، فروردین 1392، صفحه 1-31

محمدرضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی ور؛ علی اصغر فانی


تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران

دوره 4، شماره 12، مهر 1387، صفحه 51-81

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم رومینا؛ ندیمه سلیم‌نژاد


الگویابی دوران گذار سیاسی در انقلاب ها مطالعه موردی: انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، دی 1386، صفحه 33-55

محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ ابراهیم رومینا