نویسنده = Mohammad Reza Hafeznia
تبیین مولفه‌های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی


Explanation of the Effective Factors in Measuring the Air Power of States

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 1-32

10.22034/igq.2023.166167

Aziz Nasirzadeh؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Ebrahim Roumina؛ Hosein Valivand Zamani


تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 1-33

داود رضائی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


Critical Attitude to the Function of Capital in the Urban Space of a Geopolitical Aspect

دوره 19، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 22-40

Mojtaba Shoeibi؛ Zahra Ahmadipour؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Morteza Ghourchi


نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 19، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 1-32

اباذر بینائیان؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدکاظم سجادپور؛ ابراهیم رومینا


Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 1-25

Mostafa Ghaderi Hajat؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Ebrahim Roumina؛ Hadi Saifi Farzad


تبیین ادراک ژئواکونومی کشورهای همجوار نسبت به دولت منطقه‌ای کردستان عراق

دوره 18، شماره 67، آذر 1401، صفحه 1-30

جمال احمدی سیلوه؛ محمد‌رضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی نژاد


سناریوهای آینده جهان در پرتو بحران اوکراین

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401

محمد رضا حافظ نیا


تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 1-43

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


اصول مکتب ژئوپلیتیک انسانگرا

دوره 17، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 1-9

محمد رضا حافظ نیا


استراتژی ژئوپلیتیکی برای حل بحران بیماری های همه گیر

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 1-9

محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا


نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا

دوره 15، شماره 56، دی 1398، صفحه 1-24

سعید صادقلو؛ محمد رضا حافظ نیا؛ سید یحیی صفوی؛ ابراهیم رومینا