نویسنده = ابراهیم متقی
Turbulence Management Model in Iran's Middle East Policy

دوره 19، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 133-155

Sohrab Enami Alamdari؛ Nozar Shafiee؛ Ebrahim Mottaghi


تحلیل نظری مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 203-228

سهراب انعامی علمداری؛ نوذر شفیعی؛ ابراهیم متقی


آرمان‌های راهبردی و عمل گرایی تاکتیکی در سیاست خاورمیانه‌ای ایران

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 82-112

امیررضا احمدی خوی؛ ابراهیم متقی؛ سید امیر نیاکوئی


پیامدهای هویتی بیداری اسلامی و بهار عربی در آسیای جنوب غربی؛مطالعه موردی: سوریه

دوره 13، شماره 45، فروردین 1396، صفحه 73-100

نوشین میرزایی جگرلویی؛ سید علی اصغر کاظمی؛ ابراهیم متقی


جغرافیای بهداشتی در راهبرد امنیت موسع آمریکا

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 31-48

ابراهیم متقی؛ زینب رفعتی آلاشتی