نویسنده = بهاره سازمند
From Winter War to Russia-Ukraine war: The Importance of Alliances for Russia's Nordic-Baltic Neighbors

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1402

علی امامی فر؛ بهاره سازمند؛ Hamed Mousavi؛ علی اشرف نظری


متغیرهای منطقه‌ای اثرگذار بر تحولات امنیتی ژاپن: 2012-2019

دوره 17، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 57-83

زینب فرهادی؛ بهاره سازمند؛ مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی


منطقه گرایی اقتصادی در شرق آسیا: آسه آن + 3 یا آسه آن+6؟

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 180-206

بهاره سازمند؛ احمد رمضانی