نویسنده = شهروز شریعتی
مبارزه با تروریسم در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران (1351-1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

شهروز شریعتی؛ امیرحسین وزیریان


تحلیل ژئوپلیتیکی تهدید تروریسم بوکوحرام در غرب آفریقا

دوره 16، شماره 59، مهر 1399، صفحه 203-228

مجید رسولی؛ شهروز شریعتی


اقتصاد ژئوپلیتیکی منازعه در جنگ ایران و عراق

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 46-61

شهروز شریعتی؛ مسعود غقاری