نویسنده = محمود واثق
روش شناسی علمی در جغرافیای سیاسی

دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 118-156

محمود واثق؛ احد محمدی


نظریه گریز (تبیین واگرایی در نظامهای سیاسی – اجتماعی)

دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 173-189

مصیب قره بیگی؛ محمود واثق


تأمّلی در موضوع علم جغرافیا

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 176-221

محمود واثق؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ لطف الله نبوی؛ احد محمدی