نویسنده = محمود واثق
نووپلیتیک؛ پارادایمی نو در ژئوپلیتیک.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمود واثق؛ عباس احمدی؛ مریم سلمانیان


روش شناسی علمی در جغرافیای سیاسی

دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 118-156

محمود واثق؛ احد محمدی


نظریه گریز (تبیین واگرایی در نظامهای سیاسی – اجتماعی)

دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 173-189

مصیب قره بیگی؛ محمود واثق


تأمّلی در موضوع علم جغرافیا

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 176-221

محمود واثق؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ لطف الله نبوی؛ احد محمدی