نویسنده = مرجان بدیعی ازنداهی
نووپلیتیک؛ پارادایمی نو در ژئوپلیتیک.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمود واثق؛ عباس احمدی؛ مریم سلمانیان


نقش پروژۀ گاپ در هیدروپلیتیک حوضۀ آبریز رودخانه‌های دجله و فرات

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 241-272

یاشار ذکی؛ محمدصادق طالبی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمد یوسفی شاتوری


تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

دوره 19، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 69-95

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


مکان و فضا: خوانشی انتقادی

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 72-114

رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عظیم زمانی


رویکرد سیستمی به شهر به مثابۀ یک سیستم سیاسی-فضایی از دیدگاه کوهن و سوجا

دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 157-186

مرجان بدیعی ازنداهی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی