کلیدواژه‌ها = Regionalism
تأثیرجهانی‌شدن بر تقویت همگرایی در حوزه فرهنگی نوروز

دوره 13، شماره 46، تیر 1396، صفحه 93-120

عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد؛ عبدالله مهربان


قدرت‌های منطقه‌ای و نظم جهانی پس از جنگ سرد

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 148-176

سید مسعود موسوی شفایی؛ فرزانه نقدی


تبیین کارکردهای جُستار ناحیه در دولت یکپارچه

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 149-175

حمیدرضا نصرتی؛ جواد کاویانی راد


مبانی جغرافیایی خاستگاه آراء مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوره 4، شماره 12، مهر 1387، صفحه 109-130

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ سید محمد جواد شوشتری