کلیدواژه‌ها = اسرائیل
قدرت ژئوپلتیکی ایران و عادی سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

رضا اختیاری امیری؛ محمد رضا محمدی؛ سید حمزه صفوی همامی


چالش‌های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 155-186

محمد امین حضرتی رازلیقی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ ابوذر گوهری مقدم


محیط امنیتی ژئوپلتیک اسرائیل و دگرهای هویتی آن

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 130-148

حامد فقیه زاده گرجی؛ محسن اسلامی؛ محمد حسین جمشیدی


ژئوکالچر و امنیت، اقدامات اسرائیل در قلمرو فرهنگی ایران؛ مطالعه موردی: هند

دوره 12، شماره 44، دی 1395، صفحه 66-85

حسین ربیعی؛ یدالله کریمی‌پور؛ علی ابوالخانی