کلیدواژه‌ها = اسرائیل
چالش‌های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 155-186

محمد امین حضرتی رازلیقی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ ابوذر گوهری مقدم


محیط امنیتی ژئوپلتیک اسرائیل و دگرهای هویتی آن

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 130-148

حامد فقیه زاده گرجی؛ محسن اسلامی؛ محمد حسین جمشیدی


ژئوکالچر و امنیت، اقدامات اسرائیل در قلمرو فرهنگی ایران؛ مطالعه موردی: هند

دوره 12، شماره 44، دی 1395، صفحه 66-85

حسین ربیعی؛ یدالله کریمی‌پور؛ علی ابوالخانی