کلیدواژه‌ها = جغرافیای سیاسی
روش شناسی علمی در جغرافیای سیاسی

دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 118-156

محمود واثق؛ احد محمدی


سیاست خارجی روسیه در دریای مدیترانه: چشم اندازها و محدودیت ها

دوره 15، شماره 56، دی 1398، صفحه 110-121

الکساندر ارخین؛ اولگا ماسکلنکو


مطالعه‌ی برهمکنش قلمرو حکومت و اندیشه سیاسی در اوایل دوره ساسانی

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 207-229

بهروز افخمی؛ زینب خسروی؛ کریم حاجی زاده


تبیین مفهومی ژئوپلیتیک شیعه (ارئه تعریفی جدید)

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 58-81

عباس احمدی


تحلیل نظری واگرایی قومی در جغرافیای سیاسی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 92-120

عطاالله عبدی


واکاوی مرزهای بین المللی ایران از دیدگاه استفان جونز

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 308-334

مصیب قره‌بیگی؛ سجاد پورعلی اُتی کندی


مفهوم‌پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 32-60

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت