کلیدواژه‌ها = Middle East
الگوی فرقه گرایانه توزیع قدرت و کارآمدی سیاسی در ساختار حکومتی عراق و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

رحیم بایزیدی


مدل سازی مدیریت آشوب در سیاست خاورمیانه ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

سهراب انعامی علمداری؛ نوذر شفیعی؛ ابراهیم متقی


اتحادیه اقتصادی اوراسیا - مشارکت ایران بر اساس دو و چند جانبه: جنبه های اقتصادی و ژئوپلیتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401

النور مهدی اف؛ Elizaveta Sokolova؛ Natalia Toropova؛ Igbal Guliev


The Architecture of Peace in the Middle East

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 250-267

Seyed Hamzeh Safavi


Implications of US-Saudi Arms Deal for Middle East Strategic Landscape

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 299-313

Qurat-ul-Ain Shabbir؛ Nazakat Ali Khan؛ Gaurav Bhattarai


The Role of Haushofer's Theory in Nazi Germany (Its Impact on Iran's National Security)

دوره 17، شماره 64، دی 1400، صفحه 263-288

Reza Dolati؛ Qiuomars Yazdanpanah Dero؛ Ali Reza Mehrabi


رویکردی ژئوپلیتیکی به ضعف و عدم گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه موردی: ایران و عربستان سعودی

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 234-263

رسول افضلی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ ابوالقاسم محمودی؛ سید محمد سیدی اصل


بازتاب‌های سیاسی مهاجرت‌های بین‌المللی از خاورمیانه به اروپا

دوره 16، شماره 59، مهر 1399، صفحه 29-51

ابراهیم رومینا؛ سیده زهرا علوی شوشتری؛ محمدرضا حافظ نیا


جهانی شدن و شهرهای اسلامی منطقه خاورمیانه

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 107-124

علی شماعی؛ علی موحد؛ حسین محمدیان


تحلیل جایگاه ژئواکونومیک ایران در خاورمیانه

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 41-65

محمدحسن نامی؛ علیرضا عباسی