کلیدواژه‌ها = چالش‌های ژئوپلیتیکی
تغییرات اقلیمی و چالشهای ژئوپلیتیکی قطب شمال

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 20-55

دره میرحیدر؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ قاسم عزیزی؛ امیرحسین رنجبریان


چالش‌های ژئوپلیتیکی توسعه نامتوازن نواحی ایران در مقطع زمانی 1385- 1375

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 181-207

کرامت‌الله زیاری؛ فرشید عشق‌آبادی؛ حمید فتحی