کلیدواژه‌ها = United States
The Geopolitics of US-Poland Relations Under President Trump

دوره 17، شماره 64، دی 1400، صفحه 186-205

Trivun Sharma


ژئواستراتژی آمریکا در آسیا پاسیفیک؛ تداوم یا تغییر؟

دوره 13، شماره 47، مهر 1396، صفحه 139-175

محمدجواد قهرمانی


تأثیررویکرد پاسیفیک محور ایالات متحده بر امنیت جنوب غرب آسیا (با تأکید بر امنیت ملی ج.ا.ایران)

دوره 13، شماره 45، فروردین 1396، صفحه 31-72

مراد کاویانی راد؛ عبدالله قنبرلو؛ مراد دلالت


جمهوری اسلامی ایران و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 75-111

الهه کولایی


تغییرات ژئوپلیتیکی و بحرانهای قفقاز

دوره 3، شماره 10، دی 1386، صفحه 56-79

محمود واعظی