کلیدواژه‌ها = هویت ملی
نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 19، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 1-32

اباذر بینائیان؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدکاظم سجادپور؛ ابراهیم رومینا


بررسی چالش‌های قدرت ملی در ایران با تأکید بر بحران هویت ملی

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 60-82

غلامحسن حیدری؛ زهره حیدری‌بنی